Japonia: Nowy teleskop kosmiczny na orbicie

19 lutego 2016, 09:51
ASTRO-H

Japońska agencja kosmiczna przeprowadziła udany start rakiety nośnej H-IIA. Kluczowym założeniem misji było wyniesienie na niską orbitę okołoziemską astronomicznego satelity obserwacyjnego ASTRO-H. Oprócz niego na orbitę trafiły także trzy inne instrumenty satelitarne na użytek międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej. 

Start przeprowadzony 17 lutego br. z centrum kosmicznego na wyspie Tanegashima był kolejną udaną próbą wyniesienia ładunku z użyciem japońskiej rakiety nośnej H-IIA. Głównym celem misji realizowanej pod kierownictwem japońskiej agencji kosmicznej JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) było wyniesienie na orbitę nowego teleskopu kosmicznego, ASTRO-H. Powstał on dzięki skoordynowanemu współdziałaniu licznych międzynarodowych agencji i instytutów badawczych. Oprócz JAXA, współorganizatorami projektu były także agencje kosmiczne z USA, Europy i Kanady (NASA, ESA, CSA), holenderski instytut badań kosmicznych (Netherlands Institute for Space Research) oraz liczne międzynarodowe instytuty i uniwersytety.

Teleskop kosmiczny ASTRO-H został umieszczony na niskiej orbicie okołoziemskiej, na której ma funkcjonować przez okres najbliższych trzech lat. Jego podstawowym zadaniem będzie prowadzenie precyzyjnych obserwacji astronomicznych w paśmie promieniowania rentgenowskiego i słabego promieniowania gamma. Przyrządy ASTRO-H mają być przede wszystkim wykorzystywane do badania najsłabiej poznanych zjawisk astronomicznych, takich jak czarne dziury, emisje wysokoenergetycznych cząstek subatomowych oraz skupiska ciemniej materii i ciemnej energii.

W skład ładunku wystrzelonego na pokładzie rakiety H-IIA weszły również trzy inne instrumenty satelitarne: Horyu-4, ChubuSat-2 i ChubuSat-3. Ich podstawowym zadaniem będzie dostarczanie danych na temat poziomu różnych typów promieniowania (ChubuSat-2), rozmieszczenia kosmicznych śmieci (ChubuSat-3) oraz wydajności nowego typu ogniw solarnych (Horyu-4). Z racji specyfiki dokonywanych pomiarów, ChubuSat-2 będzie także pełnił rolę instrumentu pomocniczego dla teleskopu ASTRO-H, dostarczając mu niezbędne dane kalibracyjne.

KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Tangela
środa, 11 maja 2016, 23:30

No seran los mismos los que han llenado el pais de cocucrsntiones que no sirven para nada, que ahora ven aqui una nueva oportunidad para seguir jodiendonos la vida.Jose Luis otra vez

Tweets Space24