Dyrektor ESA: 11 miliardów euro na realizację celów agencji

10 listopada 2016, 17:37
Jan Woerner

Dyrektor Generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej przedstawił zarys nowej kilkuletniej perspektywy budżetowej, w której oczekiwany wkład państw członkowskich ma wynieść nieco ponad 11 miliardów euro. Obowiązująca formuła ma zostać zatwierdzona na początku grudnia w trakcie najbliższej Rady Ministerialnej ESA, która podejmie głosami narodowych przedstawicielstw decyzje dotyczące poziomu ich partycypacji w kosztach działań organizacji.

Nowy budżet ESA

W wystąpieniu zaprezentowanym 7 listopada br. Jan Woerner, Dyrektor Generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej, potwierdził plany finansowania kluczowych projektów badawczo-eksploracyjnych i ogólne wyliczenia dotyczące koniecznych nakładów na ich realizację. Znalazły się wśród nich warte 1,4 miliarda EUR misje satelitów obserwacji Ziemi oraz wielosektorowe programy rozwojowe w obszarze telekomunikacji, również z udziałem kapitału prywatnego. Zgodnie z zapewnieniami dyrektora ESA, realizacja wszystkich zamierzeń będzie wymagała zgromadzenia co najmniej 11 miliardów EUR w formie składek pochodzących od wszystkich 22 państw członkowskich.

Woerner wskazał przy tym, że do przezwyciężenia w przedmiotowym zakresie pozostaje wciąż kilka kwestii problemowych i wyzwań natury finansowo-organizacyjnej. Jednym z nich ma być norweski postulat zredukowania własnej składki w wymiarze uczestnictwa w finansowaniu projektów opcjonalnych ESA aż o 75 procent. Przedmiotem dalszych negocjacji ma być również wysokość wkładu Wielkiej Brytanii, która w kontekście Brexitu boryka się z poważnym zachwianiem kursu swojej waluty względem euro.

Polskie oczekiwania na Radzie Ministerialnej

Wszystkie nieuzgodnione dotąd sprawy mają zostać poddane ostatecznemu uregulowaniu już w trakcie spotkania Rady Ministerialnej ESA w Lucernie (Szwajcaria) w dniach 1-2 grudnia 2016 roku. W tegorocznym zjeździe będą uczestniczyć również polscy przedstawiciele. Od momentu swojego przystąpienia do ESA w dniu 19 listopada 2012 roku Polska już dwukrotnie brała udział w spotkaniach Rady - odbyły się one kolejno w 2012 i w 2014 roku. Na najbliższym zjeździe jednym z głównych polskich celów będzie zatwierdzenie większych nakładów budżetowych i zwrotu z wniesionych składek na programy opcjonalne, a także szerszą partycypację w nich rodzimych przedsiębiorców. Polska postuluje również przedłużenie o 2 lata tzw. okresu przejściowego dla polskich podmiotów w ramach programu Polish Industry Incentive Scheme. 

Czytaj też: Rośnie budżet Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wzrost o setki milionów EUR

KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Space24