Trzecia konferencja na temat optoelektroniki odbyła się w Jachrance

13 listopada 2017, 16:04

Konferencja pod hasłem „Optoelektronika ważnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju Państwa”, zorganizowana przez PCO S.A przy współudziale Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki (PPFT), Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT) oraz Politechniki Warszawskiej (PW), odbyła się w Jachrance w dniach 8-9.11.2017 r.

Podczas sesji poświęconej wyzwaniom kosmosu wobec polskiej optoelektroniki reprezentant Polskiej Agencji Kosmicznej wygłosił referat na temat „Optyka i optoelektronika – perspektywy rozwoju w polskim sektorze kosmicznym”.

Celem wydarzenia było poszukiwanie form i zakresu współpracy pomiędzy nauką, przemysłem i użytkownikami technologii w zakresie optyki i optoelektroniki. Tematyka konferencji obejmowała m.in. oczekiwania i możliwości rozwoju optoelektronicznych systemów bezpieczeństwa państwa, a także przenikanie optoelektroniki do wszystkich dziedzin życia, w tym eksploracji kosmosu. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz honorowym patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wyzwaniom kosmosu wobec polskiej optoelektroniki poświęcona była sesja, podczas której zostały zaprezentowane następujące referaty:

  • „Optoelektroniczny system satelitarnej obserwacji Ziemi kołem zamachowym rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego” – dr Michał Wierciński, PGZ S.A.;
  • „Optyka i optoelektronika – perspektywy rozwoju w polskim sektorze kosmicznym” – ppłk Marcin Gałuszkiewicz, Polska Agencja Kosmiczna;
  • „Kierunki rozwoju systemów i podsystemów optoelektronicznych w programach Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Komisji Europejskiej HORYZONT 2020 program SPACE” – prof. dr hab. inż. Mirosław Rataj, Centrum Badań Kosmicznych;
  • „Aparatura kontrolno-pomiarowa do badań satelitarnych optoelektronicznych systemów obserwacyjnych” – prof. dr hab. inż. Krzysztof Chrzanowski, Inframet;
  • „System asopek – budowanie świadomości sytuacyjnej w kosmosie” – dr inż. Jerzy Łukasiewicz, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

W swoim wystąpieniu ppłk Marcin Gałuszkiewicz przedstawił możliwości finansowania projektów z domen technologicznych TD16 i TD17 (optyka i optoelektronika) w kontekście programów obowiązkowych i opcjonalnych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Omówił również raport PAK poświęcony ocenie stanu rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce w zakresie realizacji projektów naukowych dotyczących optoelektroniki. Na zakończenie ppłk Gałuszkiewicz przedstawił perspektywy realizacji projektów z obszaru optoelektroniki ujęte w ramach Krajowego Programu Kosmicznego, który jest opracowywany przez Polską Agencję Kosmiczną.

Uczestnicy konferencji podkreślili wagę krajowych wyzwań związanych z optoelektroniką i zapewnili, że polskie podmioty są w stanie sprostać oczekiwaniom i potrzebom związanym z opracowaniem i wytworzeniem aparatury oraz sensorów na potrzeby budowy polskich satelitów.

Czytaj też: Wnioski ze studiów wykonalności dla Polskiej Agencji Kosmicznej. Prognozy dla sektora kosmicznego w zakresie gospodarki, nauki i obronności [ANALIZA]

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Space24
Space24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.