Satelita pogodowy USAF odmówił posłuszeństwa

7 marca 2016, 10:51
Rysunek koncepcyjny satelity pogodowego systemu DSMP. Ilustracja: dmsplegacy.com

Siły powietrzne USA zmagają się z awarią systemu wydawania komend jednego z kluczowych wojskowych satelitów meteorologicznych, DMSP F-19. Powody jej wystąpienia nie zostały jeszcze ustalone. Choć zadania uszkodzonego satelity pogodowego przejęła stacja rezerwowa, zdarzenie jest powodem do zmartwień w kontekście zablokowanej w poprzednim roku rozbudowy orbitalnej sieci meteo.

Przedstawiciele sił powietrznych USA poinformowali o awarii jednego z kluczowych wojskowych satelitów meteorologicznych, DMSP F-19 (Defense Meteorological Satellite Program: Flight 19). Zgodnie z przedstawionym komunikatem, zawiódł system wydawania komend, trwale uniemożliwiając sterowanie satelitą ze stacji kontroli naziemnej. Stan pozostałych funkcji i podzespołów ma pozostawać w normie, o czym informuje nadal działający system powiadamiania i monitorowania stanu technicznego sprzętu. Powody wystąpienia awarii nie zostały jeszcze ustalone. Zapewniono jednak, że zaangażowane służby intensywnie pracują nad określeniem przyczyn problemu i przywróceniem funkcjonalności sprzętu. Sama awaria ma pozostawać bez wpływu na zdolności operacyjne amerykańskich sił zbrojnych – na czas jej trwania aktywowano bowiem rezerwowego satelitę DMSP F-17.

Działaniem satelity i jego podsystemów steruje Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) w porozumieniu z USAF. Wspomniana agencja rządowa korzysta z otrzymywanych danych satelitarnych przy monitorowaniu ruchu oceanicznych mas powietrza, formułowaniu ostrzeżeń oraz dostarczaniu danych na temat zagrożeń związanych z huraganami i innymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Wojsko korzysta przede wszystkim ze zobrazowania satelitarnego w zakresie charakterystyk zachmurzenia.

Obiekt DMSP F-19 jest najnowszą wersją ze wszystkich wystrzelonych do tej pory satelitów w ramach wojskowego programu obserwacji meteorologicznych. Projekt opracowano z myślą o prowadzeniu specjalistycznego rozpoznania pogodowego i badania zagrożeń meteorologicznych, również dla celów wojskowych. Program zablokowano w 2015 roku na krótko przed planowanym wystrzeleniem kolejnej stacji pogodowej, DMSP F-20. Powodem dyskontynuacji była ostra krytyka i zastrzeżenia ze strony Kongresu USA co do przyjętego kierunku działania oraz planów kolejnej generacji programu (Weather Satellite Follow-on). Aktualnie siły powietrzne USA starają się o reaktywację projektu w poprawionej formule, która zakłada m. in. wystrzelenie co najmniej trzech satelitów pogodowych nowego typu.

KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Isabella
środa, 11 maja 2016, 22:51

Hey Bill,Good thoughts. I think it’s not just electricity cost but also potential cost if there is a hard drive failure should also be put into contnderasioi. The risk runs higher with local backups, to be honest. But then no one backup method is ultimately reliable, which is why we need to use a combination of local and offsite backups.Thanks for visiting our site. Would love to hear more of your thoughts on other articles as well .– Sam

Tweets Space24