Powtórny nabór na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej

7 sierpnia 2019, 12:17
polsa-logo-1
Ilustracja: Polska Agencja Kosmiczna [polsa.gov.pl]

Po zakończonej bez rozstrzygnięcia próbie wyłonienia nowego szefa Polskiej Agencji Kosmicznej, wraz z końcem lipca br. rozpisano ponowny nabór. Obecny konkurs na stanowisko prezesa PAK toczy się już na nowych zasadach oceny kwalifikacji i warunkach ministerialnego zwierzchnictwa, obowiązujących od 19 lipca – momentu wejścia w życie nowelizacji Ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej.

Powtórzony nabór na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej uruchomiono już pod nadzorem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, które zastąpiło w tej roli – na mocy nowelizacji z 5 lipca 2019 roku – Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie o wznowionym konkursie opublikowano 29 lipca, wskazując termin zamknięcia procedury przyjmowania kandydatur z dniem 16 sierpnia 2019 roku.

Informacja o zakończeniu bez rozstrzygnięcia poprzedniego naboru ukazała się 15 lipca na agencyjnym profilu strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zgodnie z treścią zamieszczonego tam komunikatu, nie wyłoniono zwycięzcy konkursu, wskazując jedynie nazwiska dwóch kandydatów, którzy spełnili wymagania wskazane w ogłoszeniu i dotarli do jego finalnej fazy. Na liście nie znalazło się natomiast nazwisko Michała Szaniawskiego, obecnie pełniącego obowiązki prezesa Agencji (od 29 marca br. – tymczasowy okres piastowania stanowiska przez Szaniawskiego wydłużono wraz z początkiem lipca, decyzją Prezesa Rady Ministrów, o kolejne 3 miesiące).

Na mocy nowelizacji z 5 lipca br. zmieniła się nie tylko instytucja nadzorująca, ale również kluczowe wymogi powoływania oraz kwalifikowania kompetencji kandydatów na prezesa i wiceprezesa Agencji. Zmianie uległy także zasady zatrudniania pracowników PAK i funkcjonowania Rady Agencji.

Podstawowe z obowiązujących wymogów naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej dopuszczają udział w nim osób, które:

  • posiadają polskie obywatelstwo;
  • korzystają z pełni praw publicznych;
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posiadają co najmniej: tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, 2-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym oraz 4-letni staż pracy w sektorze naukowym, przemysłowym lub administracji publicznej związany z zakresem spraw należących do zadań Polskiej Agencji Kosmicznej;
  • posiadają wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa PAK;
  • znających język angielski w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się;
  • posiadają autorytet dający rękojmię prawidłowej realizacji zadań PAK.

Ponadto w rozpisanym ogłoszeniu jako pożądany warunek wskazuje się również "posiadanie doświadczenia w kierowaniu złożoną, wielozespołową organizacją". Kompletne ogłoszenie dostępne jest do wglądu na stronie BIP Polskiej Agencji Kosmicznej.

Space24
Space24
KomentarzeLiczba komentarzy: 5
Magma II
czwartek, 8 sierpnia 2019, 16:27

Rozumiem, że wyliczenie stażu pracy obecnego p.o. prezesa Agencji opiera się na dacie jego nominacji na wiceprezesa ARP? Powstaje pytanie, na ile jest to trafne założenie. Czy bycie wiceprezesem ARP oznaczało automatycznie zajmowanie się polskim sektorem kosmicznym od razu po objęciu tej funkcji? Chyba nie, ale to pytanie powinno by paść w uczciwym konkursie. Od kiedy realnie kandydat miał do czynienia z tematyką kosmiczną? W dostępnych notkach biograficznych pojawia się tygodniowy kurs na International Space University w 2016 roku, bez podania dat – czyli pytanie, czy był to początek, środek czy koniec 2016? Udokumentowane pozycje tj. członkostwo w Radzie PIAP i potem Radzie Polskiej Agencji Kosmicznej pojawiają się jeszcze później, odpowiednio w 2017 i 2018 roku. To są sprawy do wyjaśnienia, nie przesądzam odpowiedzi bez wystarczających danych ale wątpliwości wydają się zdecydowanie uzasadnione. Informowanie Rady Agencji, komisji rekrutacyjnej w MPIT, premiera, prezesa Kaczyńskiego a nawet samego Papieża o niespełnianiu kryteriów przez namaszczonego kandydata nic nie da. Decyzja o tym, kto ma zostać prezesem Polsa została najwyraźniej dawno podjęta (pytanie czy jeszcze przed „rezygnacją” prezesa Brony?) i nic jej nie zmieni. Temat należy do wyłącznej kompetencji MPiT i tyle. 3. Przypominam, że po nowelizacji ustawy w Agencji zwolni się 11 dobrze płatnych stanowisk kierowniczych – 2 wiceprezesów i 9 dyrektorów według obecnego statutu. Czyli aż 11 krewnych i znajomych królika może dostać fajne ciepłe lukratywne posadki. Plus jeszcze jacyś doradcy, eksperci itp., oczywiście wszyscy po linii i po bazie… I co najważniejsze nikt nie będzie ich pytał o efekty pracy… 4. Co do tej pory realnie zrobiła Polska Agencja Kosmiczna dla rozwoju krajowego sektora kosmicznego? Głównym celem powołania Agencji było opracowanie i wdrożenie Krajowego Programu Kosmicznego, zgodnie z ustawą z 2014r. Gdzie jest ten dokument? Jaki jest jego status? Jako o najważniejszym priorytecie mówił o tym już w 2015 pierwszy prezes Agencji, odwołany w 2016. W internecie w 10 minut można znaleźć wiele publicznie składanych deklaracji rządu, głównie minister Emilewicz, która w ciągu ostatnich 3 lat wielokrotnie obiecywała opracowanie krajowego programu i zapewnienie środków finansowych na jego realizację. W styczniu 2017 na konferencji w Ministerstwie Rozwoju obiecywał to premier Morawiecki, według minister Emilewicz program miał być gotowy do końca 2017r. i w 2018 miały być pieniądze na jego wdrożenie – można bez problemu znaleźć stosowne artykuły w sieci. Pod koniec 2017 z wielką pompą ogłoszono opracowanie Krajowego Programu, z wielomilionowym budżetem. Potem zmienił się prezes i znowu w 2018r. rząd ustami minister Emilewicz deklarował, że prace nad KPK trwają i zakończą się na jesieni. Pod koniec roku 2018 ponownie ogłoszono nową wersję krajowego programu kosmicznego, obiecując pieniądze na jego realizację w 2019r. Mamy połowę roku 2019, po raz kolejny zmienił się prezes Polskiej Agencji Kosmicznej i znowu min. Emilewicz mówi, że Agencja kończy prace nad programem… Rozumiem że pod koniec roku po raz trzeci będzie ogłoszony dokument, który pozostanie tylko na papierze? Rząd od trzech lat publicznie obiecuje opracowanie i wdrożenie Krajowego Programu Kosmicznego, ale w praktyce zajmuje się ważniejszymi sprawami, czyli zmianami na stanowiskach kierowniczych w Agencji. Od 2015r. Agencja miała już 4 prezesów i 3 wiceprezesów wojskowych – tylko krajowego programu jak nie było, tak nie ma… 5. Mamy ogłoszony konkurs „technologie kosmiczne” w ramach NCBIR – czy to jest zamiast Krajowego Programu Kosmicznego? Fajnie że będzie jednorazowy zastrzyk dużej gotówki dla sektora, ale to nie stworzy SYSTEMU wspierającego jego rozwój w dłuższej perspektywie. Pożywi się kilka-kilkanaście firm i instytutów i tyle, całościowego rozwiązania opartego na stabilnym wsparciu w ramach składki do ESA i Krajowym Programie Kosmicznym jak nie było, tak nie ma – a zgodnie z Polską Strategią Kosmiczną powinno być. 6. Z innej beczki (pytanie retoryczne oczywiście): jakie są powody, dla których Premier zdecydował się wyznaczyć na p. o. prezesa osobę spoza Polskiej Agencji Kosmicznej w sytuacji, kiedy zgodnie z ustawą Agencja ma 2 wiceprezesów? Zwykle zastępcę wyznacza się po to, żeby w razie nieobecności głównego dyrektora, prezesa czy ministra pełnił jego obowiązki. Dlaczego w tym wypadku postąpiono inaczej, jakie było uzasadnienie tego wyboru? To jest absolutnie zgodne z prawem, według ustawy premier może wyznaczyć kogo chce, ale ciekawe byłoby wyjaśnić przyczyny takiej decyzji...

Recenzent
czwartek, 8 sierpnia 2019, 13:15

Czemu poprzedni konkurs bez rozstrzygnięcia. Przecież w BIP piszą, że dwie osoby zostały rekomendowane przez komisję konkursową? Gdyby nie było rekomendacji to ja jeszcze bym rozumiał. Na jakiej podstawie konkurs został anulowany? Nie spodobały się te dwie osoby politycznie?

Tlumaczka
czwartek, 8 sierpnia 2019, 20:02

Nie. Po prostu niejaki MSz odpadł z powodów formalnych. Więc w kolejnym konkursie wymagania formalne zostaly obniżone. A że MSz jest po linii politycznej, ale bez kompetencji, to pewnie w nowym konkursie już go partia rządząca przepchnie.

dekret
czwartek, 8 sierpnia 2019, 00:40

"posiadają wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa PAK". Kto te specyfikację pisał? Że zapytam złośliwie: A jakie właściwości ma prezes PAK? Można co najwyżej posiąść wiedzę właściwą prezesowi PAK. Denerwujące jest także używane z upodobaniem zwłaszcza w resortach siłowych, określenia kompetencje w znaczeniu wiedzy, umiejętności. Może się mylę uważając, że kompetencje się przydziela np. w zakresie obowiązków. Wiedzy nie. Chyba, że ostatnio coś się zmieniło?

jm
środa, 7 sierpnia 2019, 23:54

A co ten poprzedni nie chce już lecieć w kosmos?. No bo chyba po to jest ta agencja.