Wojtkiewicz: Polska powinna zdecydować o poważniejszym udziale w misji ESA [WYWIAD]

20 listopada 2017, 11:55

„Chcemy kontynuować dialog z administracją i przekonywać, jeszcze nieprzekonanych, że warto zwiększać naszą składkę do ESA i uruchomić Krajowy Program Kosmiczny” – mówi w rozmowie ze Space24.pl Paweł Wojtkiewicz, prezes Związku Pracodawców sektora kosmicznego. W tym roku mija pięć lat od utworzenia ZPSK.

Paweł Ziemnicki: W tym roku Polska obchodzi 5-lecie swojego przystąpienia do ESA. Pięć lat kończy też Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Co zmieniło się przez ten czas w Związku?

Paweł Wojtkiewicz: Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego zakładało w 2012 roku 19 podmiotów, małych, średnich i dużych firm oraz instytuty badawcze. Obecnie ZPSK skupia 59 podmiotów, które stanowią trzon polskiego sektora kosmicznego, generując przeważającą część jego obrotów. ZPSK stał się rozpoznawalnym podmiotem w kraju i za granicą. Jesteśmy partnerem w dyskusji o sektorze kosmicznym w Polsce, współpracujemy również z wieloma podobnymi organizacjami w Europie m.in. SME4Space, Aerospace Valley, Corallia.

Jaki cel przyświecał powołaniu tego podmiotu?

Od początku istnienia głównym celem ZPSK było i nadal pozostaje wzmacnianie polskiego sektora kosmicznego, który będzie konkurencyjny na rynkach zagranicznych, ale również będzie w stanie zaspokajać potrzeby polskich klientów, głównie administracji. Naszym celem było także stworzenie organizacji, na wzór samorządu gospodarczego, która będzie mogła prowadzić dialog z administracją w sprawach ważnych dla sektora kosmicznego. Ponadto w przeszłości jak i obecnie pomagamy nawiązywać relacje biznesowe, przekazujemy ważne informacje dotyczące sektora kosmicznego, prowadzimy działania promocyjne, staramy się stworzyć dogodne warunki do współpracy środowiska naukowego z biznesem.  

Od czego zaczynaliście?

Pierwszym najważniejszym zadaniem, przed którym ZPSK stanęło w 2012 r., było wypracowanie  rekomendacji dotyczących udziału Polski w programach opcjonalnych ESA w latach 2013-2016. Przekazanie uzgodnionego wśród członków Związku stanowiska, polskiej Delegacji było pierwszym niewątpliwie dużym sukcesem Związku. Wypracowywanie rekomendacji, opinii i stanowisk w sprawach istotnych dla polskiego sektora kosmicznego to nadal jedno z kluczowych zadań Związku. Ponadto stworzyliśmy katalog członków Związku oraz stronę internetową ZPSK, która  obecnie doskonałym źródłem informacji o polskich firmach i instytutach dostarczających produkty i usługi dla sektora kosmicznego.

Jak układała się wasza współpraca z organami administracji publicznej?

Od samego początku jednym z ważniejszych celów ZPSK było przekonanie administracji oraz polityków do sektora kosmicznego i wskazanie, że sektor kosmiczny jest nieodzownym elementem nowoczesnej gospodarki. W naszych rozmowach z administracją wskazywaliśmy również wielokrotnie na potrzebę: wypracowania Polskiej Strategii Kosmicznej, ciągłego zwiększania polskiej składki do ESA i ustanowienia Krajowego Programu Kosmicznego. Prowadząc dialog z Ministerstwem Rozwoju, ZPSK brało między innymi aktywny udział w pracach nad Polską Strategią Kosmiczną – jej przyjęcie jest realizacją jednego z ważniejszych postulatów ZPSK. Nasza współpraca z organami administracji publicznej zawsze była i mam nadzieję, że będzie, bardzo dobra. Jesteśmy w stałym kontakcie z polską Delegacją do ESA, prowadzimy wspólne projekty z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Polską Agencją Kosmiczną.

To, jak istotna jest eksploracja kosmosu, oraz ile korzyści przynosi dla codziennego życia, niełatwo przebija się do wiadomości przeciętnego obywatela. Co robiliście na rzecz zwiększania świadomości na temat polskiego przemysłu kosmicznego w społeczeństwie?

Faktycznie, sektor kosmiczny jest nadal w świadomości wielu ludzi bardzo egzotyczny lub kojarzony tylko i wyłącznie z lotami na Marsa. Mogę jednak powiedzieć, że w przeciągu ostatnich 10 lat nastąpiła duża zmiana w postrzeganiu sektora kosmicznego, przynajmniej w mediach. Jeżeli nasze działania, choć w małym stopniu do tego się przyczyniły, to możemy być zadowoleni.  Od początku istnienia ZPSK przykłada wielką wagę do promocji polskiego sektora kosmicznego oraz członków Związku w kraju i za granicą. W marcu 2016 roku ZPSK wspólnie z PARP zorganizował Forum Sektora Kosmicznego 2016, największą konferencję i wystawę dla branży kosmicznej w kraju. ZPSK blisko współpracuje  m.in. z PARP, ARP oraz PAK współorganizując konferencje oraz wizyty gospodarcze w różnych państwach członkowskich ESA. Od 2016 wspólnie z APR organizujemy konkursy o staż, które są doskonałą promocją sektora kosmicznego wśród studentów. W 2017 roku wspólnie z ARP i PAK, zorganizowaliśmy wystawę polskiego sektora na targach MSPO w Kielcach.

Jakie są plany Związku na przyszłość?

Chcemy kontynuować dialog z administracją i przekonywać, jeszcze nieprzekonanych, że warto zwiększać naszą składkę do ESA i uruchomić Krajowy Program Kosmiczny. Być może Polska w 2019 roku powinna zdecydować o poważniejszym udziale w jakiejś misji Agencji. Chcielibyśmy również  aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu Krajowego Programu Kosmicznego. Jesteśmy gotowi do współpracy, a naprawdę warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia wielu ekspertów z firm zrzeszonych w ZPSK. Będziemy również w dalszym ciągu prowadzić dialog z administracją w celu przyspieszenia procesu implementacji głównych założeń Polskiej Strategii Kosmicznej tak, aby udział polskiego sektora kosmicznego w obrotach europejskiego sektora kosmicznego stale się zwiększał. Oczywiście będziemy dalej prowadzili działania promocyjne, ukierunkowane na rozwoju biznesowy członków Związku, kontynuując organizację konferencji takich jak m.in. Forum Sektora Kosmicznego.

Dziękuję za rozmowę.

 

Paweł Wojtkiewicz
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, od wielu lat zaangażowany w budowę polskiego sektora kosmicznego. W latach 2009-2013 Kierownik Biura Projektów Kluczowych w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP. Inicjator i koordynator projektów w obszarze bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego. Prezes Zarządu Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz dyrektor ds. sektora kosmicznego w firmie GMV Innovating Solutions, dostawcy oraz integratora rozwiązań informatycznych dla branży kosmicznej.

 

KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Space24