PAK przeprowadza ankietę odnośnie wykorzystania danych satelitarnych w administracji

13 czerwca 2018, 10:21
planet_sat
Ilustracja: Pixabay

Celem badania jest określenie kompetencji i potrzeb jednostek administracji publicznej związanych z wykorzystaniem danych satelitarnych w pracy urzędów. Jego wyniki posłużą Polskiej Agencji Kosmicznej do stworzenia programu edukacyjno-szkoleniowego dla pracowników administracji w zakresie stosowania zobrazowań i usług opartych na danych.

Na stronie internetowej PAK została opublikowana ankieta skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, którzy potencjalnie mogą być adresatami szkoleń dotyczących zastosowania danych satelitarnych w realizacji zadań administracji. Pytania ankietowe dotyczą m.in.: źródeł zobrazowań, programów i produktów, z jakich korzystają urzędnicy sięgając po dane satelitarne, zadań, w realizacji których je wykorzystują, rozdzielczości danych najbardziej pożądanej do skutecznej realizacji zadań, ograniczeń w zakresie stosowania danych satelitarnych oraz obszaru tematycznego, który powinien być uwzględniony w programie szkoleń.

Informacja o ankiecie została rozesłana do prawie 500 podmiotów - jednostek samorządu terytorialnego: urzędów wybranych gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich oraz administracji rządowej i instytucji podległych czy przez nią nadzorowanych.

Dane pozyskane w ramach ankiety zostaną wykorzystane w pracach Polskiej Agencji Kosmicznej związanych z opracowaniem programu edukacyjno-szkoleniowego dla administracji. Celem programu jest poszerzenie wiedzy urzędników i ich kompetencji związanych z narzędziami służącymi doborowi i wykorzystaniu danych satelitarnych w codziennej pracy oraz budowanie świadomości korzyści płynących z zastosowania tych danych w procesach decyzyjnych.

Polska Agencja Kosmiczna jest odpowiedzialna za opracowanie programu edukacyjno-szkoleniowego jako partner projektu „System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi” współfinasowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Projekt jest realizowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Space24
Space24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Marek1
środa, 13 czerwca 2018, 16:03

Ooo TAK - ankiety to najlepiej od lat działająca w PAK dziedzina(jedyna). Sugeruje dodać do listy pytań takie jak - czy woli Pan/Pani być piękny/zdrowy/młody i bogaty, czy woli być stary/brzydki/chory i biedny ? Od wielu lat również PAK przoduje w konsumpcji wielu mln PLN z budżetu NIC w zamian nie dając. Teraz sam NIE mając zielonego pojęcia o orbitalnych technologiach w praktyce(brak jakiegokolwiek satelity), będzie \"nauczać\" samorządowców do czego mogą służyć systemy orbitalnego odwzorowania powierzchni ziemi ;))). Tragifarsa z PAK w roli głównej trwa w najlepsze, kolejni \"pakowcy\" ssą budżet w najlepsze pozorując \"ciężką i wydajną\" pracę z której kompletnie NIC realnie nie wynika. Oto Polska właśnie ...