SKANER Space24: Polska powinna zwiększyć swoje udziały w systemie Galileo

W programie "SKANER Space24" dr Włodzimierz Lewandowski, prezes Głównego Urzędu Miar, mówił o europejskim programie nawigacji satelitarnej Galileo.