Politechnika Warszawska pierwszym nabywcą WorldDEM z Anktarktyki

Poniedziałek, 11 Grudnia 2017, 11:41
Poniedziałek, 11 Grudnia 2017, 11:41

Politechnika Warszawska pozyskała numeryczny model terenu WorldDEM dla obszaru Wyspy Króla Jerzego, wchodzącej w skład Antarktyki. Polska uczelnia jest pierwszym odbiorcą, który zamówił dane WorldDEM dla tego obszaru i posłużą one do celów naukowych i dydaktycznych. Produkt dostarczyła firma Astri Polska.

WorldDem to produkt Airbus Defence and Space wytworzony na bazie zobrazowań radarowych pochodzących z satelitów TerraSAR-X/TanDEM-X, które umożliwiają wykonanie modelu terenu  dwóch trybach: WorldDEM - numeryczny model powierzchni (Digital Surface Model) oraz WorldDEM DTM - numeryczny model terenu (Digital Terrain Model). Pierwszy z nich, pozyskany przez Politechnikę Warszawską, uwzględnia wszystkie obiekty znajdujące się na powierzchni, zarówno naturalne i sztuczne, tj. np.: zabudowania, obiekty infrastruktury naziemnej, oraz wszelkiego rodzaju roślinność. Drugi z produktów umożliwia wykonanie zobrazowania samego terenu bez uwzględniania znajdujących się na nim obiektów.

Na podstawie numerycznego modelu powierzchni Wyspy Króla Jerzego w Antarktyce naukowcy z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej będą mogli przeprowadzić badania dotyczące tego, jak zmieniała się w ostatnich dekadach pokrywa lodowa.

W ramach naszych działań statutowych prowadzimy badania związane z analizą zmian na obszarach polarnych, w tym na Wyspie Króla Jerzego. Dysponujemy archiwalnymi danymi lotniczymi z lat 50-tych i 70-tych XX wieku oraz z danymi satelitarnymi z późniejszego okresu. Konfrontując te dane z informacjami pozyskanymi z WorldDEM jesteśmy w stanie przeanalizować jak zmieniała się pokrywa lodowa w tym regionie.

dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, kierownik Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Część prac badawczych antarktycznej pokrywy lodowej z wykorzystaniem WorldDEM jest na Politechnice Warszawskiej wykonywana przy okazji realizacji prac dyplomowych i współpracy ze studenckimi kołami naukowymi. Dotyczą one wykorzystania danych wieloźródłowych w badaniach szeroko pojętych zmian powierzchni Ziemi, w tym zmian w pokrywie lodowej obszarów polarnych.

Radarowe zobrazowania satelitarne oraz produkty powstałe w wyniku ich przetworzenia mogą być dobrym rozwiązaniem m.in.: dla firm prowadzących działalność poza terytorium Polski i Europy w różnych miejscach na ziemi, gdzie zdobycie tego typu danych może być trudne i kosztowne. Dotyczy to m.in.: przemysłu wydobywczego, systemów informacji przestrzennej czy przygotowania map. Niewątpliwą zaletą zobrazowań radarowych jest możliwość wykonywania zdjęć radarowych niezależnie od warunków pogodowych, a produkt globalny WorldDEM wykonany na ich podstawie jest dokładny i jednorodny – wysokościowa dokładność wewnętrzna wynosi 2 metry.

Przykładowa wizualizacja numerycznego modelu terenu WorldDEM. Źródło: Airbus Defence and Space

W styczniu 2018 r. do TerraSAR-X i TanDEM-X dołączy trzeci satelita PAZ, dzięki czemu zwiększy się częstotliwość rewizyty konstelacji, która w dla Europy będzie wynosić 21 godzin.

Radarowe zobrazowania satelitarne WorldDEM dla Politechniki Warszawskiej zostały dostarczone przez firmę Astri Polska, która jest jedynym oficjalnym przedstawicielem Airbus Defence and Space w Polsce dla satelitarnych produktów geoinformatycznych.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

WEiTI Środa, 13 Grudnia 2017, 1:51
Na tej wyspie mamy cąłoroczną stację antarktyczną im. Arctowskiego. Kiedy w końcu coś tam zbudujemy nowego, zainwestujemy pieniądze w naukę i naszą obecność na Antarktyce? Mam nadzieję, że te działania mają podprogowo jakiś szerszy kontekst, np. okreslenie lepszej lokalizacji dla nowej bazy położonej bardziej w głab lądu.