Nowe łącza satelitarne dla lądowych misji ekspedycyjnych USA

Sobota, 19 Sierpnia 2017, 13:29

Firma Envisatcom otrzymała rządowy kontrakt na obsługę i utrzymanie kanałów łączności satelitarnej wojsk lądowych USA operujących z baz zagranicznych. Program zakłada dostawy zmodernizowanych systemów dostępowych i zapewnienie usług komunikacyjnych jednostkom US Army na terenie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Kontrakt opiewa na kwotę 10 mln USD.

Zamówienie przyznane firmie Envisatcom dotyczy wydzielonego obszaru i zasięgu operacji zamorskich wojsk lądowych USA. Przedmiotem zlecenia będzie obsługa jednostki komunikacyjnej US Army ulokowanej w niemieckim Landstuhl, która obsługuje stacjonujący w Niemczech 102. Strategiczny Batalion Łączności (102nd Strategic Signal Battalion) pod zwierzchnictwem lokalnej 2. Brygady Łączności Wojsk Lądowych USA (2nd Theater Signal Brigade). Działający w ramach wspomnianej struktury ośrodek komunikacji i dostępu satelitarnego (Enterprise SATCOM Gateway, ESG-L) obejmuje swoim głównym zasięgiem cały obszar Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.

Zlecenie zakłada dostawy zmodernizowanych systemów dostępowych i zapewnienie usług komunikacyjnych przyporządkowanym oddziałom ekspedycyjnym US Army. Kontrakt opiewa na kwotę 10 mln USD i będzie realizowany w ciągu kolejnych 5 lat. Ujęto w nim modernizację oraz zapewnienie kompleksowej obsługi kanałów łączności satelitarnej i niezakłóconego działania punktów dostępowych, a także obsługę przepływu dedykowanych danych w głównym węźle komunikacyjnym. Bliższe informacje na temat pełnego zakresu obsługi nie zostały jednak ujawnione.

Ośrodek ESG-L w Landstuhl jest największym amerykańskim centrum dostępu satelitarnego poza granicami USA. Jednostka zajmuje się przydzielaniem, przekazywaniem i koordynacją dostępu do amerykańskiego sygnału satelitarnego na potrzeby zgrupowań bojowych działających w regionie i na przyległych obszarach. Poza wojskami lądowymi, centrum zapewnia stałą łączność również wszystkim pozostałym komponentom amerykańskich sił zbrojnych.

Czytaj też: Systemy satelitarne Inmarsat oferowane dla bezpieczeństwa narodowego

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

observator Niedziela, 20 Sierpnia 2017, 10:57
Signal Battalion to batalion łączności a nie batalion sygnałowy
Mod Niedziela, 20 Sierpnia 2017, 22:47
Skorygowano, dziękujemy za sygnał:)